Svartkrutt-Minerkrutt datablad

Her står det en del nyttig om behandling av svartkrutt, bl.a at man ikke skal støte ladningen hardt i bunnen på kanonen ved lading, da støt og gnidning er et faremoment.

Her er nyttige linker ift lover, vedtekter og bestemmelser rundt svartkrutt:

Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap: 

DSB

Christianssand Artillerie Compagnie 

Del denne siden